01 2060 713 | 099 6096 790

POZIV na roditeljski sastanak za novoupisanu djecu polaznika DV Proljeće

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da će se roditeljski sastanak za novoupisanu djecu u pedagoškoj godini 2021./2022. održati prema rasporedu navedenom u tablici u nastavku, u centralnom objektu Dječjeg vrtića Proljeće na adresi Bocakova ulica 7.

Molimo da na roditeljskom sastanku bude nazočan samo jedan roditelj.

Poštujući preporuke HZJZ-a obvezno je nošenje maski za lice.

Redni broj Prezime i ime Datum rođenja Termin roditeljskog sastanka
1. A.O. 11.08.2020. ČETVRTAK 26.8. 16 SATI  
2. A.D. 05.07.2019.
3. B.D. 06.01.2020.
4. B.E. 15.04.2020.
5. B.I. 05.11.2018.
6. B.B. 22.07.2020.
7. B.N. 22.11.2019.
8. B.K. 11.02.2020.
9. B.M. 03.12.2018.
10. C.A. 03.01.2020.
11. C.L. 19.05.2020.
12. C.N. 29.08.2020.
13. Č.I. 15.06.2020.
14. Č.T. 11.04.2019.
15. Č.D. 28.06.2018.
16. Č.M. 03.05.2020.
17. D.D. 30.10.2019.
18. D.M. 28.01.2020.
19. D.F. 11.06.2020.
20. Đ.L. 06.10.2020.
21. F.R. 14.08.2020.
22. F.M. 21.02.2020.
23. G.E. 23.10.2018.
24. G.M. 04.07.2016.
 
Redni broj Prezime i ime Datum rođenja Termin roditeljskog sastanka
1. G.F. 20.12.2019.  ČETVRTAK 26.8. U 17 SATI  
2. G.B. 16.08.2019.
3. G.E. 31.05.2019.
4. G.L. 28.12.2019.
5. G.B. 10.09.2016.
6. G.L. 11.11.2019.
7. I.P. 09.10.2018.
8. I.L. 10.08.2020.
9. K.J. 19.01.2020.
10. K.P. 05.11.2016.
11. K.G.D. 23.01.2020.
12. K.G.L. 09.08.2018.
13. K.J. 14.08.2020.
14. K.N. 24.10.2018.
15. K.E. 31.05.2020.
16. K.P. 16.12.2016.
17. K.V. 16.12.2016.
18. K.K. 22.05.2020.
19. K.F. 17.04.2020.
20. K.S. 09.04.2019.
21. K.P. 09.01.2020.
22. K.K.I. 16.10.2014.
23. L.M. 10.06.2018.
24. L.L. 23.06.2018.
 
Redni broj Prezime i ime Datum rođenja Termin roditeljskog sastanka
1. L.E. 08.05.2019. PETAK 27.8. 16 SATI
2. L.K. 27.12.2019.
3. L.S. 08.01.2020.
4. M.N. 04.04.2019.
5. M.N. 24.02.2019.
6. M.D. 23.05.2020.
7. M.E. 02.01.2020.
8. N.S. 21.10.2019.
9. O.T. 13.07.2020.
10. P.A. 08.08.2018.
11. P.N. 02.07.2020.
12. P.M. 20.09.2018.
13. P.N. 30.01.2020.
14. P.H. 06.04.2018.
15. P.N. 01.05.2020.
16. P.M. 25.09.2018.
17. P.E. 02.08.2019.
18. P.M. 06.07.2019.
19. P.S. 09.07.2020.
20. P.M. 18.07.2019.
21. P.L. 05.07.2020.
22. P.I. 21.07.2020.
23. P.L. 30.01.2017.
24. P.M. 30.01.2017.
 
Redni broj Prezime i ime Datum rođenja Termin roditeljskog sastanka
1. R.T. 08.02.2019. PETAK 27.8. 17 SATI
2. R.K. 30.06.2020.
3. S.L. 30.11.2019.
4. S.N. 01.11.2019.
5. S.S. 14.06.2020.
6. S.S. 01.01.2018.
7. S.D. 03.10.2019.
8. S.E. 04.09.2018.
9. Š.L. 22.08.2020.
10. Š.L. 21.11.2018.
11. Š.L. 26.01.2019.
12. Š.M. 07.03.2020.
13. T.D. 10.06.2016.
14. T.L. 18.02.2020.
15. T.B. 22.09.2018.
16. T.M. 12.06.2019.
17. V.A. 17.4.2019.
18. Z.M. 27.06.2020.
19. Z.M. 17.12.2019.
20. Z.I. 22.03.2018.
21. Z.N. 22.06.2018.
22. Z.R. 28.07.2017.
23. Ž.N. 29.08.2020.
24. Ž.V. 06.02.2018.