01 2060 713 | 099 6096 790

Sportski program

CJELODNEVNI SPORTSKI PROGRAM
(dodano na osnovnu cijenu vrtića)

KRAĆI SPORTSKI PROGRAM
- 3 puta tjedno /1h

KOME SU SPORTSKI PROGRAMI NAMIJENJENI?
• Za djecu predškolske dobi od 4. godine do polaska u osnovnu školu

KAKO SE UPISATI?
• Upisi u cjelodnevni program traju tijekom svibnja, a za kraći program tijekom rujna
• Zainteresirani se mogu javiti u kabinet stručnih suradnika od ponedjeljka do petka od 8h do 15h.

USTROJSTVO PROGRAMA

 1. Program temeljen na humanističkoj koncepciji – poštujemo i uvažavamo svako dijete sa svim svojim pravima, potrebama, mogućnostima i interesima
 2. Odgojne skupine su dobno heterogene jer tako podržavamo prirodno okruženje za dijete
 3. Sadržaj programa temelji se na osnovnoj aktivnosti kroz koju dijete uči – igri. Kroz igru dijete istražuje, upoznaje, spoznaje i zaključuje o okolini koja ga okružuje

CILJEVI PROGRAMA

 • Razvijanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti
 • Razvijanje motoričkih znanja i vještina kroz svladavanje osnovnih tehnika pojedinih športskih disciplina: atletike, gimnastike, nogometa, rukometa, odbojke itd.
 • Poticanje pravilnog rasta i razvoja uvažavajući individualne mogućnosti i potrebe djeteta
 • Razviti svijest djeteta o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja
 • Podizanje razine efikasnosti kognitivnih sposobnosti vezanih uz motoričku izvedbu određenih programskih sadržaja (psihomotorika)
 • Poticanje cjelovitog razvoja djeteta

OČEKIVANI ISHODI SPORTSKOG PROGRAMA

 • Navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja uz igru i zabavu
 • Utjecaj na osnovne motoričke sposobnosti - povećana opća snaga, izdržljivost, koordinacija, fleksibilnost, preciznost, ravnoteža itd.
 • Nova znanja i vještine potrebne za prilagodbu novim motoričkim gibanjima
 • Bolja orijentacija u prostoru i vremenu
 • Stečene vještine potrebne za rad u timu te vještine pregovaranja
 • Usvojeni novi pojmovi
 • Svijest o važnosti pravilne prehrane i higijenskih navika za pravilan rast i razvoj
 • Samopouzdanje te bolja slika o samome sebi
 • Svijest djece o dijelovima njihova tijela i mogućnosti istih
 • Samostalnost kod oblačenja, svlačenja i održavanja vlastite odjeće i obuće
 • Prihvaćanje pobjede i poraze, poštivanje pravila i protivnika