01 2060 713 | 099 6096 790

Leptirići

Odgojna skupina: Leptirići
Djeca u dobi: od 5 do 6 godina
Odgojiteljice: Petra Kavić i Renata Koščec

Čaroban biljni i životinjski svijet oko nas

Odgojnu skupinu Leptirići uglavnom čine djeca koja su ove godine školski obveznici. U sklopu pripreme za školu svakodnevno provodimo aktivnosti za razvijanje predčitačkih i predmatematičkih vještina te ostale aktivnosti koje pridonose cjelovitom razvoju djeteta.

Redovni program obogaćujemo i radom na malim projektima od kojih bi istaknuli onaj cjelogodišnji pod nazivom : ” Čaroban biljni i životinjski svijet oko nas”.

Promatranjem djece u svakodnevnim aktivnostima i igrama primijetili smo da djeca pokazuju veliki interes za svijet oko sebe, posebice biljni i životinjski svijet stoga smo odlučili proširiti dječje spoznaje na ovu temu.

Cilj projekta:

Upoznavanje djece s biljnim i životinjskim svijetom našeg kraja te razvoj senzibiliteta za isti.

S tim ciljem gradili smo prostorno – materijalno okruženje koje podržava dječje učenje.

U aktivnostima i igrama koje provodimo u ovoj pedagoškoj godini, sukladno Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj, ostvarivat ćemo ciljeve koji se odnose na osiguravanje dobrobiti za dijete: osobnu i tjelesnu, obrazovnu, emocionalnu i socijalnu dobrobit.

Svim aktivnostima koje provodimo s djecom utjecat ćemo i na razvoj eko svijesti te na očuvanje okoliša za nas i naše buduće generacije.