01 2060 713 | 099 6096 790

Loptice

Odgojna skupina: „Loptice“
Djeca u dobi: od 4 do 5 godina
Odgojiteljice: Iva Kamenarić i Anita Antolković

Budi mi prijatelj

U okviru projekta provodimo razne aktivnosti koje se odnose na brigu o sebi, ali i drugima. Potičemo djecu na međusobno pomaganje, suradnju, dogovaranje… Cilj nam je poticati radost življenja u skupini, razvijati emocionalnu stabilnost svakog djeteta, međusobno povjerenje i uvažavanje te sigurnost djece. Djeca razvijaju pozitivnu sliku o sebi i drugima te se afirmiraju među vršnjacima i odraslima. Kroz razne usmjerene aktivnosti tipa „Ogledalce“, „To sam ja – ne postoje ista dva“, „Moje tijelo“, „Naše sličnosti i razlike“, „Moj dan s obitelji“, „Naša kućica“ te likovne, glazbene i pokretne igre potiče se razumijevanje osobnog identiteta, ali i upoznavanje i uvažavanje identiteta drugih osoba. Pričama, pjesmama i igranjem društvenih igara potičemo djecu na izražavanje osjećaja i misli. Djeca stječu vještine suradničkog ponašanja i odgovornog rješavanja problemskih situacija. Također usvajaju ponašanja koja su usklađena s vrijednostima brižnog odnosa prema sebi i drugima, prema materijalnom okruženju i prema prirodi.