01 2060 713 | 099 6096 790

Programi ranog učenja engleskog jezika

CJELODNEVNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA
(dodano na osnovnu cijenu vrtića)

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA
1. 2 puta tjedno /45 min

KOME SU PROGRAMI RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA NAMIJENJENI?
• Za djecu predškolske dobi od 4. godine do polaska u osnovnu školu

KAKO SE UPISATI?
• Upisi u cjelodnevni program traju tijekom svibnja, a za kraći program tijekom rujna
• Zainteresirani se mogu javiti u kabinet stručnih suradnika od ponedjeljka do petka od 8h do 15h

Poznajući prirodu učenja predškolskog djeteta, svjesni smo kako je predškolsko doba djeteta najpovoljnije za usvajanje jezika jer je mozak tada najotvoreniji za nova iskustva.

Učenjem engleskoj jezika u ranoj dobi, djeca se senzibiliziraju za englesko govorno područje. Kroz igru, djeca vrlo brzo bogate fond i rječnik engleskog jezika, pobuđuje se njihov interes za komunikaciju i izražavanje na engleskom jeziku.
Sve aktivnosti u skupini se provode dvojezično (na hrvatskom i engleskom jeziku) pri čemu djeca spontano uče i strani jezik usvajaju kroz pjesmice, brojalice, fraze, jednostavne rečenice te male scenske dramatizacije u kojim djeca-glumci sudjeluju ulogama na engleskom jeziku.

Ovom metodom najbrže ostvarujemo osnovne ciljeve učenja stranog jezika:

  1. Jezični: Učenjem stranih jezika djeca lakše (bolje i potpunije) razumiju sustav vlastitog (materinjeg) jezika i time postaju svjesna jezika kao komunikacijskog sredstva svakog čovjeka.
  2. Psihološko – emocionalni: Učenje stranog jezika podržava rast pojedinih karakternih osobina dajući djeci lakšu prilagodljivost u ljudskom društvu.
  3. Sociološki: Djeca koja govore neki strani jezik izuzetno se brzo prilagođavaju različitim situacijama u skupinama drugačijeg socijalnog karaktera.