01 2060 713 | 099 6096 790

Točkice

Odgojna skupina: „Točkice“
Djeca u dobi: od 4 do 5 godina
Odgojiteljice: Štefica Ferenčak i Snježana Grošinić

Životinjski svijet

Ove pedagoške godine u našoj odgojnoj skupini provodimo projekt  „Životinjski svijet“. Sam naziv projekta proizašao je praćenjem dječjih interesa i razvojnih mogućnosti. Cilj projekta je proširiti dječju spoznaju i nadopuniti znanje o životinjama i njihovim potrebama, te razvoj empatije i brige o životinjama. Tema projektnig dana bila je „Jedan dan na farmi“ što je omogućilo djeci obilje zabave te usvajanje novih znanja i spoznaja.