01 2060 713 | 099 6096 790

Muffins

Odgojna skupina: „Muffins"
Djeca u dobi: od 4 do 7 godina
Odgojiteljice: Vida Kos i Sandra Tutek

U carstvu životinja

Kako u skladu s planom i programom našeg vrtića obilježavamo važne datume, tako smo obilježili 4. listopada, „Svjetski dan zaštite životinja“. Primijetivši kako je tematika životinja potaknula veliki dječji interes nastavili smo nadograđivati temu nastojeći ju podijeliti na nekoliko područja, a obilježavanje navedenog dana kao glavni poticaj kojim smo započeli naš projekt „U carstvu životinja“.

Kako bismo utjecali na sve aspekte djetetova razvoja osmišljen je sklop aktivnosti na navedenu temu.

Poticaji u spoznajno istraživačkom centru omogućili su djeci upoznavanje svojstava raznih prirodnih materijala poput pijeska, leda, kamenja raznih oblika i veličina, nastajanja umjetnog snijega, te mogućnost samoorganiziranja igre plastičnim životinjama sa navedenim materijalima. Također smo djeci ponudili mogućnost istraživanja anatomije tijela putem rendgenskih slika i svjetlećeg stolića.