01 2060 713 | 099 6096 790

Balončići

Odgojna skupina: Balončići

Odgojiteljice: Klaudija K. Bađun, Anita Antolković, Petra Kavić i Eva Hadaš

„UPOZNAJEMO SVIJET S OSJETILA PET“

Ove pedagoške godine stavit ćemo naglasak na cjelovit razvoj djece i to svim osjetilima jer je takav oblik „učenja“ djeci jasličke dobi ujedno i najprirodniji. S tim ćemo ciljem bogatiti materijalno okruženje djece u svim centrima aktivnosti s naglaskom na istraživačko-spoznajni. Takvo podržavajuće okruženje pomoći će djeci u ostvarivanju njihovog istraživalačkog potencijala i usvajanju novih spoznaja.
Cilj projekta: Potaknuti senzomotoričku integraciju djece te razvoj osjećaja sigurnosti, privrženosti i zadovoljstva u poticajnom ali i umirujućem i relaksirajućem okruženju.
Zadaće projekta:
- razvijati kod djece osjećaj sigurnosti u novoj sredini, te osjećaj povjerenja i privrženosti između odgojitelja i djece, kao i djece međusobno
- poticati radoznalost djece i aktivno istraživanje svoje okoline
- poticati osjetilno istraživanje okruženja putem senzomotoričkih aktivnosti

 

 

Prijava za roditelje

Prijavite se kako bi vidjeli objave vezane uz pojedine odgojne skupine.
Ukoliko nemate podatke za prijavu javite se u tajništvo vrtića.

Zapamti me