01 2060 713 | 099 6096 790

Zvjezdice

Odgojna skupina „Zvjezdice“
Djeca u drugoj godini života
Odgojiteljice: Marija Posavec i Eva Hadaš

Igrom do govora

Govor se kod djece u dobi od 2 do 3 godine intenzivno razvija, postupno se dodaju nove riječi i šire rečenice. Djetetov govor obogaćuje se kroz svakodnevne situacije, kroz nove situacije s kojima se dijete susreće, koje dijete koristi zatim u svojoj igri.

Igra je način djetetova komuniciranja s okolinom. Igrajući se dijete upoznaje sebe i svijet koji ga okružuje, istražuje metodom pokušaja i pogrešaka razvija osjećaj samostalnosti, samokontrole, kompetencije te vještine: motoričke, emocionalne, kognitivne, socijalne i govorne vještine. Igrom dijete jača samopouzdanje i razvija osjećaj sigurnosti, stoga se kroz igru dijete prilagođava na novi prostor i novu okolinu boraveći u vrtiću.

U simboličkoj igri djeca međusobno surađuju dijeleći uloge. Oponašajući stvarne situacije iz svakodnevnog života komuniciraju (pokretom, gestom, mimikom) i razvijaju govor, što je cilj našeg projekta. Stoga smo kroz cijelu pedagošku godinu stavljali naglasak na bogaćenje i razvoj igre, posebno simboličke igre. Kroz simboličku igru djeca su razvijala i međusobnu suradnju te su učila pravila skupine.