01 2060 713 | 099 6096 790

Zečići

Odgojna skupina: "Zečići"
Djeca u dobi: od 3 do 4 godine
Odgojiteljice: Zdenka Kamenarić i Ivana Zmiša

Bajka i priča kao medij za poticanje razvoja humanih vrijednosti

Vođene interesom djece koji su pokazala prilikom svakodnevne igre u našem kutiću slikovnica, a i spoznajom koliko slikovnica, priča ili bajka mogu pozitivno utjecati na djetetov razvoj, odlučile smo ove pedagoške godine raditi na projektu pod nazivom "Bajka i priča kao medij za poticanje razvoja humanih vrijednosti."

Cilj nam je bio da kroz igru, slušanje, prepričavanje i dramatizaciju potaknemo kod djece razvoj humanih vrijednosti kao što su : dobrota, ljubav, poštenje, socijalna osjetljivost, empatija, razlikovanje dobra i zla, ali isto tako i potaknuti i roditelje da čitanje priča postane i svakodnevni ritual u njihovu domu. Osmišljavanjem prostornog i materijalnog konteksta na temu pročitanog nudili smo djeci različite vrste aktivnosti kojima smo poticali razvoj govora i komunikacije, spoznajni razvoj, razvoj pažnje i koncentracije ali i razvoj njihovog mišljenja i prepričavanja doživljenog. Likovnim aktivnostima djeca su svoj doživljaj iznova prenosila na papir i pokazala svo bogatstvo mašte i igre koja pokreće njihov svijet. Dramatizacijom priče likovi su se transformirali i dobili posve novi smisao i zaista su dokaz da dječja mašta nema granica.