01 2060 713 | 099 6096 790

Provedena vježba evakuacije u DV „Proljeće“