01 2060 713 | 099 6096 790

Sove

Odgojna skupina: Sove, PO Nespeš
Djeca u dobi: od 5 do 7 godina
Odgojiteljice: Anita Magdalenić i Nataša Riđan

Matematika kroz igru

Cilj projekta „ Matematika kroz igru“ bio je pobuditi dječju znatiželju za matematiku u svijetu oko nas, usvojiti osnovne matematičke pojmove te im omogućiti da nauče pronalaziti različite načine kako se može riješiti matematički problem.
Svakodnevne igre i aktivnosti u skupini „Sove“ povezuju se s matematikom: igre kuhanja, građenje građevnim materijalom, nizanje, sortiranje igračaka, uspoređivanje predmeta veliko/malo. Kroz različite zabavne aktivnosti dijete počinje shvaćati značenje broja. Kod djece potičemo interes za istraživanje i igru brojevima. Dok se bave matematičkim aktivnostima djeca su usvojila/ naučila :

  • prepoznavati brojeve i razumjeti pojam broja
  • prepoznavati različite geometrijske oblike
  • brojiti i prebrojavati
  • razvrstavati i grupirati predmete (prema svojstvima ili zadanom kriteriju), te uočavati odnose među predmetima
  • formirati pojmove : više-manje-isto, gore-dolje-između, lijevo-desno, ispod-iznad, dugačko-kratko, visoko-nisko
  • povezivati brojeve s određenim brojem predmete
  • prepoznavati količine (puno, malo)
  • upoznavanje matematičkih operacija (zbrajanje, oduzimanje)

Rano svladavanje matematičkih vještina vrlo je važno u konceptu cjeloživotnog učenja. Do šeste godine djeca mogu stvoriti bazu za sve kasnije obrazovne koncepte. Učenjem matematičkih vještina djeca se razvijaju u svim razvojnim područjima (tjelesnom i psihomotornom , socioemocionalnom, spoznajnom, govornom, komunikaciji, izražavanju i stvaralaštvu).


Odgojne skupine - Nespeš